Klub Żaczek 2019-09-11, barometr-maxy

  1. Marek Górecki - Adam Lenda
  2. Konrad Ciborowski - Maciej Kędzierski
  3. Ryszard Cieślik - Janusz Natorski

Wyniki ***     DF Barometr ***     Bridge Spider ***     DF KR Lato ***