Komunikaty

Komunikaty Zarządu

Uchwały Zarządu z posiedzeń 10 maja 2011 r. i 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 1/2011
W dniu 10 maja 2011 r. na posiedzeniu Zarządu w głosowaniu jawnym uchwalono decyzję o zniżkach w opłatach startowych dla młodzieży i amatorów w rozgrywkach III Ligi i Krakowskiej Ligi Okręgowej (średnia na zawodnika nie przekraczająca 0,5 WK). Wysokość zniżki ustalono na 50%.

UCHWAŁA NR 2/2011

Archiwum


Komunikaty Komisji Dyscypliny

Komunikaty Komisji Dyscypliny MZBS

Komunikaty Komisji Dyscypliny MZBS

Komisja Dyscypliny Małopolskiego Związku Brydża Sportowego wydała następujące orzeczenia dotyczące przprowadzonych postępowań.

Orzeczenie nr 16, 17 i 18

Orzeczenie nr 19

Informacja Komisji Dyscypliny MZBS

Komunikaty Komisji Dyscypliny MZBS

Komunikaty Komisji Dyscypliny MZBS

Komisja Dyscypliny Małopolskiego Związku Brydża Sportowego wydała następujące orzeczenia dotyczące przprowadzonych postępowań.

Archiwum