Cafe Kontynenty 2019-08-29, maxy

  1. Tytus Bisping - Ryszard Cieślik
  2. Halina Samborek - Wacław Mizera
  3. Małgorzata Praszałowicz - Marcin Wilczyński

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***