Cafe Kontynenty 2019-08-26, maxy

  1. Kazimierz Dziadkowiec - Tadeusz Rejdych
  2. Andrzej Lubojemski - Mirosław Sady
  3. Józef Barczyk - Andrzej Borek

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Lato ***