Cafe Kontynenty 2019-08-22, maxy

  1. Wacław Gąssowski - Jan Prajsnar
  2. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  3. Tadeusz Garbacik - Zbigniew Sagan

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***