Cafe Kontynenty 2019-08-19, The Common Game - maxy

  1. Ewa Kwiecień - Janusz Wrześniak
  2. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik
  3. Andrzej Lubojemski - Mirosław Sady

Wyniki ***     The Common Game ***     DF KR Lato ***