Klub Żaczek 2018-08-14, barometr-maxy

  1. Andrzej Dudzik - Andrzej Lubojemski
  2. Maria Krasowska - Marian Czopek
  3. Jakub Lenkiewicz - Piotr Wzorek

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Lato ***