Cafe Kontynenty, 2019-08-08 - maxy

  1. Magdalena Lankosz - Piotr Stefanów
  2. Tadeusz Biernat - Kazimierz Gałka
  3. Wacław Gąssowski - Zbigniew Sagan

Wyniki ***     DF Kontynenty ***     Bridge Spider ***