Klub Żaczek 2019-06-26, barometr-maxy

  1. Piotr Stopa - Włodzimierz Wala
  2. Kazimierz Gałka - Bogusław Wardzała
  3. Tadeusz Garbacik - Andrzej Trygar

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Wiosna