Cafe Kontynenty 2019-06-20, maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Halina Samborek - Wacław Mizera
  3. Małgorzta Praszałowicz - Halina Święch

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***