Cafe Kontynenty 2019-06-17, maxy

  1. Jacek Herman - Piotr Radzikowski
  2. Dorota Gadaś - Władysław Kaczor
  3. Wit Klapper - Andrzej Lubojemski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Wiosna ***