Cafe Kontynenty 2019-06-13, maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Magdalena Lankosz - Stanisław Urbanowski
  3. Małgorzata Praszałowicz - Jan Prajsnar

Wyniki ***     DF Kontynenty ***     Bridge Spider ***