Cafe Kontynenty 2019-06-06, maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Stanisław Jaros - Jerzy Pasich
  3. Robert Rostek - Waldemar Rybka

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***