Cafe Kontynenty 2019-06-03, maxy

  1. Wit Klapper - Łukasz Lebioda
  2. Dorota Gadaś - Władysław Kaczor
  3. Jacek Herman - Piotr Radzikowski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Wiosna ***