Cafe Kontynenty 2019-05-09, maxy

  1. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik
  2. Józef Barczyk - Stanisław Jaros
  3. Magdalena Lankosz - Stanisław Urbanowski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***