Hutnicza Brydżowa Majówka na AGH 2019

Miejsce gry: Aula AGH budynek A0. Wpisowe turnieje sobotnie, normalne PZBS 25 zł, ulgowe PZBS 20 zł, młodzież szkolna 5 zł. Studenci AGH, pracownicy AGH, absolwenci AGH - 10 zł.

Wpisowe: niedzielny turniej (GPPPP) normalne PZBS 50 zł, ulgowe PZBS 40 zł młodzież szkolna 15 zł. Studenci AGH, pracownicy AGH, absolwenci AGH - 20 zł.

Można skorzystać z parkingu na terenie AGH. Wjazd, brama główna od ulicy Reymonta, hasło "Brydż"