Klub Żaczek 2019-05-08, barometr-maxy

  1. Elżbieta Chodacka - Maksymilian Chodacki
  2. Marek Jaworski - Jerzy Michałek
  3. Barbara Lesiecka - Ryszard Cieślik

Wyniki ***    Bridge Spider ***    DF Barometr ***    DF KR Wiosna ***