Cafe Kontynenty 2019-04-29 PON - MAXY

  1. Tytus Bisping - Marcin Wilczyński
  2. Marek Adamczyk - Andrzej Lubojemski
  3. Józef Barczyk - Ryszard Cieślik

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Wiosna ***