Cafe Kontynenty 2019-04-25, maxy

  1. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  2. Jacek Herman - Jan Prajsnar
  3. Robert Czeryna - Jerzy Piekarski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***