Klub Żaczek 2019-04-24, barometr-maxy

  1. Tadeusz Biernat - Reginald Sukiennik
  2. Grzegorz Gawron - Rafał Synowiec
  3. Konrad Ciborowski - Maciej Kędzierski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Wiosna ***