Cafe Kontynenty, 2019-04-15 maxy

  1. Józef Barczyk - Ryszard Cieślik
  2. Kazimierz Dziadkowiec - Tadeusz Rejdych
  3. Łukasz Lebioda - Piotr Stopa

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Wiosna ***