Cafe Kontynenty 2019-04-11, maxy

  1. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  2. Jacek Herman - Jan Prajsnar
  3. Zbigniew Przeginiak - Bogusław Wardzała

Wyniki ***     DF Kontynenty ***     Bridge Spider ***