Cafe Kontynenty 2019-01-17, maxy

  1. Zbigniew Przeginiak - Engelbert Weissbacher
  2. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  3. Tadeusz Garbacik - Zbigniew Sagan

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***