Cafe Kontynenty 2018-12-20, maxy (korekta!)

  1. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  2. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  3. Halina Samborek - Czesław Usarz

Wyniki ***     DF Cafe Kontynenty ***     Bridge Spider ***