DF GPPPP 2018, stan przed ostatnim turniejem w Mielcu !!!

DF Wyniki ***      Regulamin ***

Uwaga! zaliczono wyniki z Tarnobrzega, jednak wpłynęła rekalmacja dodycząca tego turnieju. Zgodnie z Regulaminem rozegrano niewystarczającą liczbę rozdań. Sprawa w toku.