Cafe Kontynenty 2018-12-13, maxy

  1. Dorota Gadaś - Władysław Kaczor
  2. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  3. Tadeusz Biernat - Kazimierz Gałka

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***