Cafe Kontynenty 2018-11-29, maxy

  1. Hanna Leskiewicz - Katarzyna Michałek
  2. Robert Podsiadły - Piotr Stefanów
  3. Wit Klapper - Jerzy Michałek

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***