Cafe Kontynenty 2018-11-22, maxy

  1. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  2. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  3. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***