Cafe Kontynenty, 2018-11-15 maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Grażyna Plutecka - Andrzej Plutecki
  3. Anna Orłowicz - Marek Orłowicz

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***