Cafe Kontynenty 2018-11-08, maxy

  1. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  2. Waldemar Rybka - Marcin Wilczyński
  3. Halina Samborek - Marek Pietrzak

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***