Cafe Kontynenty 2018-10-18, maxy

  1. Wit Klapper - Maciej Szczerczak
  2. Zbigniew Gruszecki - Jacek Jurczyński
  3. Halina Święch - Bogusław Wardzała

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***