Klasyfikacja Długofalowa Cafe Kontynenty III Kwartał

  1. Marcin Wilczyński
  2. Janusz Natorski
  3. Barbara Batkiewicz