Cafe Kontynenty 2018-09-27, maxy

  1. Adam Cichoń - Przemysław Picheta
  2. Barbara Batkiewicz - Wojciech Ogonowski
  3. Marek Heichel - Robert Podsiadły

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***