Cafe Kontynenty 2018-09-20, maxy

  1. Tytus Bisping - Marcin Wilczyńki i Andrzej Trygar - Maciej Szczerczak
  2. Barbara Batkiewicz - Wojciech Ogonowski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***