Hotel Galaxy 2018-09-19, barometr-maxy

  1. Grzegorz Latała - Piotr Stopa
  2. Halina Samborek - Wacław Mizera
  3. Tadeusz Biernat - Kazimierz Gałka

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR lato ***