Klub Żaczek 2018-09-12, barometr-maxy

  1. Andrzej Lubojemski - Mirosław Sady
  2. Barbara Batkiewicz - Bogusław Wardzała
  3. Grzegorz Gawron - Jakub Kowal

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Lato ***