Cafe Kontynenty 2018-09-06, maxy

  1. Halina Święch - Bogusław Wardzała
  2. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik
  3. Zbigniew Gruszecki - Jacek Jurczyński

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***