Klub Żaczek 2018-09-05, barometr-maxy

  1. Jarosław Duda - Rafał Śmiałek
  2. Przemysław Gałek - Rafał Synowiec
  3. Jarosław Posłuszny - Mirosław Sady

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Lato ***