Ermitaż 2018-02-26, maxy

  1. Marek Jaworski - Reginald Sukiennik
  2. Tadeusz Garbacik - Andrzej Trygar
  3. Piotr Kuc-Dzierżawski - Tomasz Stryszawski

Wyniki***    Bridge Spider***    DF KR Zima***    Eliminacje MMpP***