Ermitaż 2018-02-14, barometr-maxy

  1. Przemysław Gałek - Rafał Synowiec
  2. Andrzej Dudzik - Maciej Kliś
  3. Wit Klapper - Grzegorz Superson

Wyniki***   Bridge Spider***   DF Barometr***   DF KR Zima***   Eliminacje MMpP***