Ermitaż, maxy 2017-05-29

  1. Jarosław Duda - Marcin Wilczyński
  2. Janusz Natorski - Robert Podsiadły
  3. Barbara Lesiecka - Katarzyna Michałek

Wyniki***      Bridge Spider***      DF KR Wiosna***