Znormalizowanie dyscypliny na zawodach

Szanowni Państwo. 

Po turniejach rozgrywanych w ubiegłym tygodniu, zarówno członkowie Zarzadu MZBS jak i członkowie Komisji Dyscyplinarnej MZBS, obecni na tych turniejach, zwrócili uwagę sędziom prowadzącym zawody na nadmierną pobłażliwość w kwestiach dyscyplinarnych. Jako jeden z "upomnianych" zalecam (przed przystąpieniem do gry) lekturę ....  MPB - szczególnie paragraf 90 i 91***