Avangarda, 2017-05-17 barometr-maxy

  1. Tadeusz Biernat - Reginald Sukiennik
  2. Bartosz Bunar - Grzegorz Superson
  3. Magdalena Lankosz - Jacek Kalinowski

Wyniki***      DF Barometr***      DF KR Wiosna***