Avangarda 2017-05-15, maxy

  1. Adam Harasimowicz - Tomasz Stryszawski
  2. Paweł Skałacki - Jan Skuciński
  3. Janusz Natorski - Robert Podsiadły

Wyniki***      Bridge Spider***      DF KR Wiosna***