KMPP, Avangarda 2017-05-08 (poprawione!)

  1. Marek Jaworski - Reginald Sukiennik
  2. Jarosław Duda - Rafał Śmiałek
  3. Tadeusz Garbacik - Andrzej Trygar

Wyniki***     Bridge Spider***     DF KR Wiosna***