Avangarda, 2017-04-19, barometr-maxy

  1. Maria Krasowska - Leszek Faber
  2. Marek Adamczyk - Kazimierz Dziadkowiec
  3. Kazimierz Gałka - Bogusław Wardzała

Wyniki***     DF Barometr***      DF KR Wiosna***