Avangarda, 2017-04-12, barometr-maxy

  1. Marek Kowalski - Waldemar Rybka
  2. Marek Jaworski - Jarosław Posłuszny
  3. Maksymilian Chodacki - Mateusz Sobczak

Wyniki***      DF Barometr***      DF KR Wiosna***