FOTOREPORTAŻ - Brydżowa Majówka AGH, Kraków 16.05.2015 r.

Fotoreportaż dostępny na stronie www.tabu.tarnow.pl