5. Młodzieżowe Grand i Petit Prix MP (2), AGH Kraków 16.05.2015

Maciej Kędzierski i Mateusz Słuszniak (U-15) i Dawid Barzyk i Witold Petryszyn (U-20) tryumfowali w młodzieżowym Cavendishu Uśr. Pozostałe lokaty i wyniki z czterach ośrodków Pajączka w artykule.

AGH U-20

AGH U-15

Pajączek