Barometr - Żaczek 20 października, rejestracja i wyniki